Ľutujeme, ale z Vašej internetovej lokality nie je možné zrealizovať registráciu. Kontaktujte prosím systémového administrátora na stránke Pomoc.
Upozorňujeme, že SYSTÉM KONTROLUJE REGISTRÁCIU NA IP ADRESU, TAKŽE NEUMOŽNÍ REGISTROVAŤ SA NAPR. Z DOMU ALEBO Z VEREJNÝCH WIFI-SIETÍ. Registrovať sa môžu pracovníci a študenti materských organizácií uvedených v zozname organizácií nižšie, a to len z vnútornej siete danej organizácie.

Zoznam povolených organizácií:

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská akadémia vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici
Univerzita P. J. Šafárika  v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline