V prípade akýchkoľvek otázok, problémov s prácou na portáli alebo so službami ISS CVTI SR nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára nižšie alebo emailom na podpora.iss(at)cvtisr.sk.
Odoslaním formulára súhlasíte s poskytnutím nasledovných osobných údajov spolu s popísanými účelmi spracovávania
Meno: Slúži na oslovenie v prípade komunikácie a je uchovávané po dobu 1 mesiaca od ukončenia komunikácie kvôli možnej obnove komunikácie. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel. 
Email: Slúži 
  1. na komunikáciu pri riešení problémov so systémom ISS CVTI SR, so službami, 
  2. na identifikáciu konta (ak existuje) pri riešení problémov so systémom ISS CVTI SR a so službami. 
Email je uchovávaný po dobu 1 mesiaca kvôli možnej obnove komunikácie. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby  našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel. 
Ostatné osobné údaje zadávané používateľmi do systému ISS CVTI SR sú voliteľné (systém umožňuje ich zadanie) a nie sú nijakým spôsobom spracovávané zo strany CVTI SR ani zo strany našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR
Kontaktnou osobou pre ochranu osobných údajov v rámci systému ISS CVTI SR je RNDr. Marián Trgala, PhD., marian.trgala(at)cvtisr.sk
Používatelia ISS CVTI SR sú oprávnení v súvislosti s ochranou ich osobných údajov
  1. požadovať od CVTI SR prístup k osobným údajom týkajúcim sa ich osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, 
  2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov, 
  3. podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov. 

Kontaktný formulár

Text k určeniu Obnoviť CAPTCHA Obnoviť CAPTCHA