Stránka sprístupňuje dokumentáciu k ISS CVTI SR, k ponúkaným službám a k organizovaným podujatiam súvisiacim s ISS CVTI SR.