Stránka sprístupňuje dokumentáciu k ISS CVTI SR, k ponúkaným službám a k organizovaným podujatiam súvisiacim s ISS CVTI SR.
Späť

Licenčné podmienky ponúkaných systémov

V priečinku sa nachádzajú aktuálne platné licenčné podmienky k systémom, ktoré je možné využívať prostredníctvom služieb ISS CVTI SR.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Meno Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder