Stránka sprístupňuje dokumentáciu k ISS CVTI SR, k ponúkaným službám a k organizovaným podujatiam súvisiacim s ISS CVTI SR.
Späť

03.12.2014 - Seminár MATLAB v prostredí ISS CVTI SR

Program, prezentácie prednášajúcich k podujatiu, ktoré sa konalo dňa 03.12.2014 v priestoroch CVTI SR.