Stránka sprístupňuje dokumentáciu k ISS CVTI SR, k ponúkaným službám a k organizovaným podujatiam súvisiacim s ISS CVTI SR.
Späť

14.05.2015 - Novinky v systéme MATLAB a Simulink

Program, prezentácie prednášajúcich a podporné materiály k podujatiu, ktoré sa konalo dňa 14.05.2015 v priestoroch CVTI SR.