Stránka sprístupňuje dokumentáciu k ISS CVTI SR, k ponúkaným službám a k organizovaným podujatiam súvisiacim s ISS CVTI SR.
Späť

19.11.2015 - SAS v prostredí ISS CVTI SR

Program, prezentácie prednášajúcich k podujatiu, ktoré sa konalo dňa 19.11.2015 v priestoroch CVTI SR.