Stránka sprístupňuje dokumentáciu k ISS CVTI SR, k ponúkaným službám a k organizovaným podujatiam súvisiacim s ISS CVTI SR.
Späť

08.10.2015 - MATLAB Image processing & Computer Vision

Program, prezentácie prednášajúcich k podujatiu, ktoré sa konalo dňa 08.10.2015 v priestoroch CVTI SR.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Meno Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder