Úlohou Integrovaného systému služieb CVTI SR je poskytovať služby. Odberateľmi služieb – používateľmi – sú pre ISS CVTI SR vysoké školy, ústavy SAV, rezortné výskumné ústavy a výskumné pracoviská financované z verejných zdrojov.

Poskytované služby

Počet položiek:7